Chymomyza cf. costata

Chymomyza cf. costata (det. Kaj Winqvist), 15.5.2016 Jyväskylä
Chymomyza cf. costata (det. Kaj Winqvist), 15.5.2016 Jyväskylä